maxresdefault

Elk kind naar school

Achtergronden

Het project

Allemaal naar school met een volle maag, voor dat ideaal zetten Utrechters zich in de Vastenactie 2021 in. Parochianen van alle katholieke kerken in onze Domstad en in ieder geval leerlingen van de Dominicusschool helpen ondervoede kleuters op het platteland ten noorden van Johannesburg in Zuid Afrika naar (voor)school. De kinderen worden in het programma voorbereid op een start in het basisonderwijs met meer kans op een goede opleiding. Zo kunnen ze uit de vicieuze cirkel van armoede breken, met toekomstkansen voor de hele gemeenschap. Dit project is ingediend en goedgekeurd als Eigen doel project ‘Elk kind naar school in Zuid Afrika’ (401620) bij Vastenactie met een subsidie van 50% bovenop onze opbrengst.

Waar voeren we actie voor?

Tijdens de Vastentijd van 17 februari tot 4 april 2021 zamelen we in de kerken en op scholen geld in. De gehele opbrengst is bedoeld voor een jaar lang lesmaterialen voor 380 kleuters in drie kleuterscholen in het ‘Early Childhood Development Program’ en twee schoolmaaltijden per dag. De kinderen van twee tot zes jaar krijgen les in het alfabet en Engels, sport en andere vakken. De oudste 177 kleuters kunnen dan in 2022 zonder achterstand naar het basisonderwijs. De scholen zijn verbonden aan voedingscentra, de ‘Ndlovu Nutritional Units.’ Daar worden ondervoede kleuters eerst behandeld. Bovendien krijgen de ouders of verzorgers hier les in opvoeding en gezond koken. Ze leren hun eigen moestuin bewerken en krijgen groentezaden. Ze leren ook veilig koken op open vuur, zonder brandwonden.

Wat is de achtergrond van dit project?

We steunen hiermee het werk van Hugo en Liesje Tempelman, een Nederlands artsenechtpaar. Zij hebben Ndlovu Care Group in 1994 opgericht in Zuid Afrika. Ze helpen 160.000 bewoners van de provincie Limpopo, 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Als het kan dragen ze de projecten over aan de Zuid-Afrikaanse overheid, die hun aanpak ook in andere gebieden op het platteland kan toepassen.

Wie heeft het doel van de Utrechtse Vastenactie 2021 bedacht?

Inge Eijsenga is moeder van 4 kinderen waarvan 3 op de Dominicus basisschool. Zij kent de partnerorganisatie en dit project in Zuid Afrika persoonlijk en bezoekt deze regelmatig. Tijdens de Vastenactie wil Inge het project graag in uw kerk presenteren en vertellen waarom zij het zo belangrijk vindt.

Is dit duurzame ontwikkeling?

Met dit project helpen we kinderen naar school te gaan, en bestrijden we armoede en honger. Dit zijn drie van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen waarvoor de Verenigde Naties iedereen in de hele wereld oproepen om deze vóór 2030 te bereiken. Ook de Gemeente Utrecht stimuleert de inwoners van onze Domstad om hieraan bij te dragen. Hier vindt U  meer informatie over alle doelen en vindt u voorbeelden van relevante initiatieven.

Wat kunt u zelf doen?

In de 40-dagentijd organiseren Utrechtse geloofsgemeenschappen activiteiten, zoals snuffelmarkt, kaarten- en koekenverkoop en collectes in de vieringen. De Dominicusschool gaat acties organiseren zoals een sponsorloop, statiegeldactie en/of het eindejaarsfeest (De Parade) waar kinderen optreden of zelfgemaakte dingen verkopen. Ook worden leerlingen van de Dominicusschool bewust gemaakt van de situatie op scholen in Zuid Afrika en proberen ze contact te leggen met de kleuterscholen uit dit project. Kijk elders op deze website voor meer activiteiten . We vinden het ook fijn als u zelf iets organiseert op uw eigen school of in uw geloofsgemeenschap. Laat het ons weten of stuur foto’s van uw activiteit op. Naar info@rkdu.nl

Uw financiële bijdrage is welkom op

  • rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021
  • rekeningnummer NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus o.v.v. Vastenactie 2021