25 citaten uit de encycliek Laudato si

Op 4 oktober 2023 zal de paus een update publiceren van zijn geruchtmakende encycliek “Laudato si” uit het jaar 2015. Als opmaat daartoe publiceerde Kerknet  25 kernpunten uit die encycliek. 1.De dringende uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen, moet de hele mensenfamilie bij elkaar brengen in een duurzame en integrale ontwikkeling. Want wij weten […]

Paus Franciscus pleit voor opname en integratie migranten

Paus Franciscus heeft in Frankrijk opgeroepen tot een brede pan-Europese aanpak van het migratieprobleem. De paus deed dat in Marseille op een bijeenkomst van bisschoppen uit het Middellandse Zeegebied. Volgens de paus leidt de crisis ertoe dat de Middellandse Zee verandert van een ‘mare nostrum’ (onze zee) en wieg van de beschaving in een ‘mare […]

Kloosters in Rome lieten meer dan 3200 Joden onderduiken

Uit teruggevonden documenten uit de Tweede Wereldoorlog blijkt dat kloosters in Rome tijdens de nazibezetting minstens 3.200 Joden hebben opgevangen. De Joodse gemeenschap in Rome heeft de identiteit van deze personen bevestigd. In totaal gaat het om meer dan 4.300 ondergedoken personen. De lijsten werden teruggevonden in de archieven van het Pauselijk Bijbelinstituut van de […]

Grondlegger palliatieve zorg stap dichter bij zaligverklaring

In het Franse bisdom Lyon wordt deze maand de diocesane fase van het proces voor de zaligverklaring van Jeanne Garnier (1811-1853) afgesloten. De Française is bij ons niet zo bekend, maar in Frankrijk dragen vele verzorgingsinstellingen haar naam. Dat heeft ze te danken aan het feit dat zij in het begin van de negentiende eeuw […]

Vaticaan geeft tandheelkundige hulp aan daklozen

Op de komende Werelddag van de Armen op 19 november zal paus Franciscus bekendmaken dat het Vaticaan tandheelkundige zorg gaat verstrekken aan daklozen en armen rond het St. Pietersplein. Het Vaticaan heeft daarom een akkoord gesloten met een universiteit en een ziekenhuis in Rome. In de overeenkomst is bepaald dat daklozen en armen vanaf september […]

De paus in Mongolië

Paus Franciscus was vier dagen in Mongolië. Een bezoek aan een land waar minder dan 1500 katholieken wonen op een bevolking van 3,4 miljoen mensen. De paus werd allerwegen hartelijk ontvangen, zowel door de burgerlijke leiders van het land als door alle geestelijke leiders. De paus sprak op een heel subtiele manier over de onvrijheid […]

Braziliaanse ‘padre Julio’ opnieuw met dood bedreigd wegens strijd voor armen

De Braziliaanse priester Julio Lancellotti die zich in São Paolo inzet voor armen, daklozen en transseksuelen heeft zondag opnieuw een doodsbedreiging gekregen. De Braziliaanse president Lula gaf hem daarop openlijk steun. Zondagochtend vond de 74-jarige pastoor van de parochie van de Heilige aartsengel Michaël een briefje aan de poort van de parochiekerk. ‘Je dagen zijn […]

Voor paus Franciscus is ‘Para todos!’ niet zomaar een slogan

Met zo’n anderhalf miljoen waren ze: jongeren die naar Lissabon trokken voor de Wereldjongerendagen (WJD). Een indrukwekkende en enthousiaste groep. Her en der werd het evenement het “Tomorrowland van gelovige jongeren” genoemd. De paus drukte speculaties over zijn gezondheidsproblemen resoluut de kop in. Hij hield twaalf toespraken met een heldere teneur: in de Kerk is […]

De WJD zijn een succes maar echt naar jongeren luisteren gebeurt nog te weinig

De Wereldjongerendagen zijn een ‘laboratorium van de kerk van morgen’: rooms-katholieke jongeren hebben daar oude én nieuwe vormen van kerk-zijn ervaren. Precies in lijn met de door paus Franciscus gelanceerde synode. ‘Als iemand me nog één keer vertelt dat jongeren de kerk van morgen zijn, ga ik volledig uit m’n dak van woede’, grinnikt de […]

Paus: Sluit sociale vriendschap met meest gemarginaliseerden

In zijn pas gepubliceerde boodschap voor de Werelddag van de Armen (19 november 2023) waarschuwt paus Franciscus dat onze solidariteit voor de armen niet mag bestaan uit het weggeven van het overbodige en stimuleert hij gelovigen om een persoonlijke relatie aan te gaan met de armen en meest gemarginaliseerden. Wij mogen niet wegkijken van degenen […]