Verrassende hulp van de kerk

Op deze plaats willen wij een aantal verrassende en misschien onbekende initiatieven van de katholieke kerk en de met haar samenwerkende katholieke organisaties bundelen. Sommigen denken dat de kerk niet midden in de samenleving staat. En dat haar werk zich vooral concentreert op de steeds kleiner wordende groep gelovigen. Afgezien van het feit dat de kerk wereldwijd nog steeds groeit (klik hier voor meer informatie) willen wij laten zien dat onze kerk de noden in de samenleving ziet en daaraan naar vermogen iets probeert te doen.