Hulp bij praktische zaken

Ik ben een vluchteling zonder verblijfsvergunning

Welkom in Utrecht en welkom op deze website. Niet iedereen in dit land is blij met uw komst maar voor ons bent U heel belangrijk en waardevol. Een medemens die wij naar beste kunnen zullen proberen bij te staan.

Wij kerken hebben een speciale band met vluchtelingen. Dat komt door ons geloof. Alle belangrijke voorbeelden uit de Bijbel zijn ooit vluchteling geweest:

  • Abraham, Izaäk en Jakob zijn alle drie tijdens hun leven gevlucht vanwege hongersnood (Gen. 12:10, 26:1, 42:1-2). We zouden hen nu economische vluchtelingen noemen.
  • Mozes is gevlucht omdat hij een Egyptenaar had gedood (Ex. 2: 11-15). Net als David is hij een voorbeeld van een politieke vluchteling.
  • Jezus is de meest bijzondere vluchteling in de Bijbel. Als baby moest Hij vluchten naar Egypte (Mat. 2: 13-15). Aan het einde van Zijn leven vluchtten zijn volgelingen bij Hem vandaan. Zelf gaf Jezus zich vrijwillig over aan de soldaten die Hem zochten.
  • Na Jezus’ dood werden de ontstane christengemeenten vervolgd en verstrooid (Hand. 8:1).

Wat kunnen wij doen?

Er zijn veel organisaties in Utrecht die zich het lot van ongedocumenteerde vluchtelingen aantrekken. Uit die hele rij noemen wij:

 

Als U dak- of thuisloos bent, kijk dan hier. De Stichting Omduw heeft veel ervaring met mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Omduw is door de kerken opgericht en werkt vanuit de christelijke principes van gerechtigheid en barmhartigheid.

Hebt U niet genoeg te eten, klik dan hier.

Hebt U behoefte aan een gesprek met een pastor, neem dan contact op met Marieke Sillevis Smitt.

Helpt niemand anders en weet U niet meer wat te doen: stuur een mailtje aan info@rkdu.nl