Hulp bij praktische zaken

Ik voel me schuldig

Schuldig voelen heeft iets te maken met het geweten. Dat zegt dat je een fout hebt gemaakt. Misschien wel een heel vervelende fout.

Dat geweten heeft volgens ons christenen iets met God te maken. Hij heeft het begrip van goed en kwaad in ons geplant. Daardoor weten wij instinctief wat we wel en wat we niet moeten doen.

In de Bijbel is veel te vinden over je schuldig voelen maar nog meer over hoe je van dat schuldgevoel af kunt komen. Lees hier bijvoorbeeld psalm 32

Wat kan ik doen?

Zoals psalm 32 aangeeft: beken uw fout voor God. Anders gezegd: bid tot hem. Wilt U hulp daarbij?  Neem contact op met een van onze kerken of kom naar een kerkdienst. Klik hier voor de gegevens.

Als het schuldgevoel maar blijft knagen, kunt U overwegen om een biechtgesprek aan te vragen bij een van onze priesters. Die hebben daar veel ervaring mee. En ze houden alles geheim wat ze van U horen. Klik hier voor het aanvragen van een biechtgesprek.