Hulp bij praktische zaken

Ik voel me nutteloos

Veel mensen voelen zich (soms) nutteloos. U bent dus niet alleen. Dat is goed om te weten. En nog beter is misschien: aan dat gevoel is best wat te doen.

Er zijn boeken volgeschreven over wat het betekent om je nutteloos te voelen en hoe je weer van dat gevoel afkomt. Nutteloos voelen heeft te maken met niet gezien worden. Iedereen wil gezien worden. En erkend.

Wij kerken vinden iedereen waardevol want iedereen – zonder één enkele uitzondering –  is een schepsel van God en in ieder van ons zit een vonkje van Gods schoonheid en liefde.

Wij zijn geen psychologen en wij doen geen therapie. Maar wij willen iedereen erbij trekken. Iedereen in ons werk en in onze saamhorigheid opnemen. Want iedereen is ons lief, net zoals dat het geval is bij onze Schepper.

Wat kunnen wij bieden?

  • Help ons mee om anderen te helpen. U zult merken dat je daar blij van wordt. Er is ontzettend veel te doen: koffie inschenken en een praatje maken op een ouderenbijeenkomst, bellen met mensen die eenzaam zijn of ziek of moedeloos, voedsel ophalen voor de voedselbank, acties van de kerk voor de Derde Wereld mee voorbereiden. Teveel om op te noemen. Kijk verder hier.
  • Kom zingen in een koor; kijk op de websites van de parochies.
  • Een gesprek met een pastor of iemand anders van de kerk.
  • Groepsgesprekken waarin we ervaringen uitwisselen; mail naar info@rkdu.nl
  • Bedenk zelf andere voorbeelden en mail ons daarover op info@rkdu.nl

Enthousiast?

Mail ons op info@rkdu.nl en wij nemen contact met U op. U hoeft niet katholiek te zijn en zelfs niet gelovig!