Hulp bij praktische zaken

Ik heb geen dak boven mijn hoofd

Wij kerken hebben een speciale band met mensen die dakloos zijn of thuisloos. We denken aan ons grote voorbeeld Jezus Christus die bij zijn geboorte al dakloos was en heel snel daarna met zijn ouders naar Egypte moest vluchten en zo een hele tijd dakloos bleef. En ook later had hij geen thuis en vaak ook geen dak boven zijn hoofd. In de Bijbel zegt hij daarover: “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.” (Mat.8:20)

In Nederland zijn naar schatting zo’n 40.000 mensen dakloos (cijfers CBS). Daarvan is 1/3 jonger dan 30 jaar. Hoeveel dak- en thuislozen er in Utrecht zijn is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van een aantal honderden tot enkele duizenden. Wel is te zien dat het aantal de laatste tijd oploopt, onder andere vanwege het toenemend aantal ongedocumenteerde vluchtelingen.

Wat kunnen wij doen?

Gelukkig zijn er in Utrecht veel opvangmogelijkheden voor de nacht en ook zijn er tal van mogelijkheden om aan eten te komen (in de coronatijd helaas minder). De gemeente heeft op deze website een overzicht gemaakt van de mogelijkheden in Utrecht.

Wij kerken hebben samen een organisatie opgericht die dak- en thuislozen helpen die niet al door anderen geholpen worden. Dat is de Stichting Omduw waar elke thuis- of dakloze terecht kan voor hulp. Wij verwijzen iedere dak- of thuisloze naar Omduw voor snelle en goede hulp met de menselijke maat. De hulp is gratis.