Hulp bij praktische zaken

Ik voel mij eenzaam

U bent niet alleen

Veel mensen voelen zich (soms) eenzaam. Volgens cijfers van het CBS voelt 1 op de 10 Nederlanders zich heel eenzaam en daarnaast nog 26 procent enigszins eenzaam (samen 1/3 van de bevolking). Tijdens de coronatijd is dat aantal nog flink gestegen.

In de gemeente Utrecht is ook 1 op de 10 bewoners heel eenzaam, 1/3 is emotioneel eenzaam (je kunt je gevoelens niet genoeg delen met anderen) en 38% sociaal eenzaam (je hebt te weinig vrienden en kennissen). In Overvecht liggen de cijfers nog flink hoger en ook ouderen zijn vaker eenzaam (51% sociaal eenzaam). Klik hier voor meer gegevens.

Wat vinden wij van eenzaamheid?

Wij vinden dat wij als samenleving, als kerken, als christenen, falen als medemensen eenzaam zijn. God wil niet dat mensen alleen zijn. In het begin van de Bijbel zegt Hij: het is niet goed  dat de mens alleen blijft (Genesis 2, 18).  Ons geloof is gebaseerd op nabijheid. Van God, van elkaar. En op hulp aan elkaar. Dat is wat het gebod “heb uw naaste lief als U zelf” betekent.

Wat kunt U doen?

Vraag hulp. Dat kan op veel manieren:

  • Samen bidden: kom naar een van onze kerken
  • Kaarsje opsteken in één van onze kerken: klik hier
  • Gesprek met een van onze pastores; klik hier
  • Gesprek met / hulp van een andere hulpverlener; klik hier

Zelfmoordgevoelens?

Bel met een van de hulpverleners van 113, dat kan ook anoniem! Klik hier