Hulp bij praktische zaken

Ik ben een beetje in de war / onzeker

Zoals U zijn er velen in Utrecht (klik hier voor meer informatie). Het kan ons allemaal overkomen. En dat gebeurt ook. De meesten van ons hebben momenten dat ze heel gestrest zijn, het even niet meer zien zitten en soms (een beetje) vertwijfeld zijn. Of echt in de war raken.

Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden om hulp te vragen. Kijk hier. Een bijzonder soort hulp wordt gegeven door mensen die zelf in die situatie hebben gezeten. Dat gebeurt op het Enik Recovery College

Wat kunnen wij doen?

Wij van de kerk zijn niet gespecialiseerd in specifieke hulpverlening voor mensen in de war. Maar we worden als christenen vanuit de Bijbel wel erg gestimuleerd om op onze manier te helpen. Dat doen we op de volgende manieren:

  • Presentie: we zijn er voor mensen die ons nodig hebben. We lopen met mensen een stukje op in hun leven. Voortrekkers daarbij zijn de buurtpastores in Utrecht die in vijf wijken actief zijn. Klik hier om met hen een afspraak te maken. En de straatpastores. Klik hier voor een afspraak.
  • Huiskamers in de wijken.  In een aantal wijken proberen de kerken ontmoetingsplekken te maken voor informele contacten. Mooie voorbeelden zijn het Knooppunt in Lunetten en de Wijkplaats in Lombok.
  • Bidden: wij bidden graag met iedereen samen voor hun noden en die van de wereld. Kijk verder hier.
  • Meewerken: het helpt soms om aan de slag te gaan voor anderen. Dat geeft kleur en zin aan je eigen leven. En het relativeert je eigen situatie, hoe moeilijk die ook mag zijn. Klik hier voor de mogelijkheden om mee te helpen.