Hulp bij praktische zaken

Ik heb niet genoeg te eten

Er is genoeg eten in Nederland voor iedereen. Er is zelfs zoveel eten dat we met zijn allen een deel daarvan weggooien. Ongeveer 1/3 van ons voedsel wordt weggegooid. Paus Franciscus noemt verspilling van voedsel “stelen van de tafel van de armen”.

Aan de andere kant zijn er in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die leven onder de armoedegrens. Van die 1 miljoen heeft naar schatting 8% (80.000 mensen) geen geld om een normale warme maaltijd op tafel te zetten. Gemiddeld één op de acht kinderen gaat om die reden zonder ontbijt naar school. “Armoede is onrecht en mishaagt God”, zei een Franse bisschop en zo is het.

Wat kunt U doen als U regelmatig niet genoeg te eten hebt?

  • Als U te weinig geld hebt om van te kunnen leven, kunt U bij de gemeente een aanvraag doen voor bijstand. Als U schulden hebt, kijk dan hier voor informatie over Schuldhulpmaatje
  • Als U niet genoeg voedsel hebt, kunt U naar de voedselbank gaan. Voedselbank Utrecht helpt U aan eten als uw inkomen onder een bepaald niveau zit. Kijk hier voor meer informatie. Doe hier een aanvraag voor een voedselpakket. Ze hebben in de stad Utrecht een aantal uitdeelpunten (kijk hier).
  • Als de voedselbank U niet wil helpen, zijn er andere mogelijkheden om aan eten te komen zoals het Leger des Heils. En er zijn veel mogelijkheden voor een (bijna) gratis maaltijd: kijk hier.

Hulp van de kerken

De kerken helpen vooral als niemand anders helpt. Helpt niemand anders, dan kunt U een mail sturen aan info@rkdu.nl en wij gaan kijken wat wij katholieke kerken kunnen doen.